Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

TD-IHK'da meslek eğitimi ile ilgili toplantıda yapılan konuşma, 16.12.2009

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,
Saygıdeğer Basın Mensupları,

Öncelikle bu toplantıyla göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi gibi önemli bir konuyu gündeme getiren Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Federal Hükümet’in konuya eğilmiş olması, başlı başına önemli bir husustur.

Nitelikli işgücünün ekonomiye katkıları gözönüne alındığında, mesleki eğitimin yalnızca gençler için değil, tüm toplum için çok önemli bir ağırlığı olduğu görülecektir. Mesleki eğitimi ayrıca, farklı kültürlerden insanların birarada yaşamalarını kolaylaştırır ve teşvik eder.

Önümüzdeki mesele, aynı zamanda sosyal bir konudur. Mesleki eğitimini başarıyla bitiren bir fert, topluma daha kolay uyum sağlayacak ve sosyal hareket yeteneği kazanacaktır.

Mesleki eğitim konusunda yaşanan sorunlar genel bir „toplumsal mesele“ olarak algılanmalıdır. Türk gençlerinin mesleki eğitim yeri arayışları esnasında „fırsat eşitliğine“ sahip olabilmeleri ve hem gençlere, hem de ailelere bu konuda daha iyi bilgi akışının sağlanması için Türk ve Alman kurumlarının birlikte daha yoğun çaba sarfetmelri ve işbirliği içinde olmaları büyük katkı sağlayacaktır. Bu önemli konuda gerek Türk, gerek Alman girişimcilere de büyük görevler düştüğü açıktır.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Altmışlı yıllarda Almanya’ya gelen Türk işgücü, zaman içerisinde kapsamlı bir dönüşüm geçirmiş, pek çok sektörde girişimci olarak karşımıza çıkmıştır. Ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik dönemlerinde bile Türk işgücünün „işçilikten“ „işverenliğe“ geçişi sürmektedir.

Bu açıdan baktığımızda, Almanya’daki Türk işverenlerinin ve temsil ettikleri ekonomik gücün artık Almanya’nın sosyal ve kültürel yaşamının önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Bu itibarla, Türk işverenlerin özellikle Türk gençlerinin mesleki eğitimlerine önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip olduklarını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Türk girişimleri ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyona ve dolayısıyla Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecine de destek verecek bir konumdadır.

Gençlere meslek eğitim imkanı sağlayan girişimcilerimize teşekkür ediyor, henüz bu yönde faaliyeti bulunmayan işletmelerimizi meslek eğitimi için üzerlerine düşen çabayı sarfetmeye davet ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim.

Mustafa Kemal Basa