Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

“Imame für Integration” projesinin açılış etkinliği vesilesiyle yapılan konuşma, 16.12.2009

Sayın Schindler,
Sayın Kaya,
Sayın Sadi Arslan,
Değerli katılımcılar,
Hanımefendiler, Beyefendiler,

Federal Mülteciler ve Göç Dairesi, Goethe Enstitüsü ve DİTİB’in, Almanya’ya atanan din görevlilerimize Almanca dil dersleri ve Almanya hakkında temel bilgiler içeren bir kurs programı düzenlemesinden ötürü mutluyuz. “Imame für Integration” projesinin ilk aşamadan itibaren Başkonsolosluğumuzun görev bölgesini de kapsaması, ayrıca sevindiricidir.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Türkiye Cumhuriyeti, Almanya’da yaşayan vatandaşlarının esenliğine ve insanlarımızın, Alman toplumuna, cemiyetin eşit ve saygın bireyleri olarak entegre olmalarına önem atfetmektedir. Buradaki Türklerin, Alman dilini küçük yaşlardan itibaren öğrenmelerinin, eğitim ve iş piyasasında fırsat eşitliğine sahip olmaları bakımından taşıdığı önem açıktır. Bu anlayışla, toplumumuzda özel yerleri bulunan din görevlilerimizin Almanca bilmeleri ve Almanya hakkında temel bilgilerle donanmış olmaları bir gerekliliktir.

Din görevlilerimizin Federal Göç Dairesi ve Goethe Enstitüsü’nün önderliğinde ve Federal Hükümet’in mali desteğiyle gerçekleşen bir proje kapsamında özel bir eğitimden geçirilmelerini ve bizatihi böyle bir projenin geliştirilmesini doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Bu proje, din görevlilerimizle sınırlı kalmamalıdır. Almanya’ya Türkiye’den gelen ve toplum nezdindeki saygınlıkları ve gençlerimizin yetişmesindeki özel konumları şüphesiz olan Türkçe dil öğretmenlerinin de benzer bir programa tabi tutulmaları son derece yararlı olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Almanya’daki insanlarımızın eğitimleri, fırsat eşitliğine sahip olmaları ve kendi kültürel değerlerini koruyarak topluma uyumları yönünde atılacak her türlü adımı destekleyeceğini burada bir kez daha vurgulamak isterim.

Federal Mülteciler ve Göç Dairesi, Goethe Enstitüsü ve DİTİB yetkililerine bu güzel girişimden ötürü teşekkür eder, din görevlilerimize yeni öğrencilik hayatlarında başarılar diler, hepinizi saygılarımla selamlarım.

Mustafa Kemal Basa