Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

13 Mayıs'ta Köln'de Yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı Hakkında , 12.04.2017

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

13 Mayıs 2017 tarihinde yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabilir. Adaylara başarılı olmaları durumunda Türkçe Yeterlik Belgesi verilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır. 

Başvuru Tarihleri: 05 Nisan-05 Mayıs 2017

Sınav Tarihi: 13.05.2017 (Almanya'da Köln ve Berlin'de)

Sınava girmek isteyen adayların şahsen veya e-posta ile Köln Yunus Emre Enstitüsü'ne (koln@yee.org.tr) başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Başvuru formu
2. Kimlik/pasaport fotokopisi
3. Bir adet vesikalık fotoğraf

Detaylı bilgi: tys.yee.org.tr

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- TYS-afis-2017-mayis.jpg