Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Diaspora, Kültür Ve Toplum Dergisi’nin Makale Çağrısı Hakkında Duyuru , 08.04.2016

   

“Diaspora, Kültür ve Toplum” Dergisi’nin Makale Çağrısı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan uluslararası hakemli “Diaspora, Kültür ve Toplum” Dergisi yayın hayatına başlamış olup, Türkçe ve İngilizce olarak basılı ve elektronik şekilde yılda iki defa  yayınlanması beklenmektedir.

Anılan dergide yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konuları içeren çalışmalara yer verilecektir. Derginin ilk sayısında yer alacak çalışmalara ilişkin başvurular 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr adresine gönderilebilir.

Dergiye ilişkin detaylı bilgiye http://diaspora.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Saygıyla duyurulur.