Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Eski Tip (lacivert) Pasaportların Yürürlükten Kaldırılmasına Ilişkin Duyuru , 03.12.2015

Bilindiği üzere, 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlanmıştır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportlar kullanım dışı kalmış ve yürürlükten kaldırılmıştır. Ülkemiz tarafından ICAO’ya bu yönde taahhütte bulunulmuştur.

 

Buna göre, eski tip pasaportların temdit işlemlerine yurt dışında 31.12.2010, yurt içinde ise 31.01.2011 tarihi itibariyle son verilmiş olup, temdit edilen eski tip pasaportların geçerlilik süreleri 24 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede, halen eski tip pasaport hamili olan vatandaşlarımızın öncelikle  www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alarak e-pasaport başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur. 

 

Not: Acil durumlarda dış temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza, sadece yurda dönüşlerini teminen geçici pasaport düzenlenebilmektedir. Ancak, sözkonusu pasaport ile bulunulan ülkeye geri dönüş yapılması mümkün değildir. Bulunulan ülkelerden üçüncü ülkelere yapılacak seyahatler için ise geçici pasaport düzenlenememektedir.