Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Berlin Büyükelçiliği Teknisyen Alımı Duyurusu , 16.07.2014

T. C.  BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ 

D U Y U R U

Büyükelçiliğimizde sözleşmeli personel olarak görevlendirilmek üzere bir Teknisyen alınması öngörülmektedir.

Adaylarda bulunması gereken nitelikler şunlardır:

- İyi derecede Türkçe ve Almanca bilmek (Yazışma da yapabilecek düzeyde)
- En az teknik meslek lisesi mezunu olmak (Kurslara katılmak suretiyle meslek eğitimi almış olmak yeterli görülememektedir)
- Türk vatandaşı erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak
- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
- 46 yaşından gün almamış olmak
- Almanya’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak
İlgilenenlerin aşağıdaki konuların en azından bazılarına ilişkin iş deneyimine sahip olmaları beklenmektedir:
- Bina elektrik sistemleri
- Bina ısıtma ve soğutma donanımları
- Yangın alarm sistemleri
- Bina güvenlik donanımları
- Asansör işletimi, kilit sistemleri
- Su tesisatları
- Ses sistemleri
- Bilgisayar ve donanımı

İlgilenen adayların aşağıdaki belgelerle 15 Ağustos 2014 Cuma gününe kadar Büyükelçiliğimize başvurmaları gerekmektedir:

- Özgeçmiş
- Türk uyruklular için nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri
- Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya yapmış sayıldığına ilişkin belge
- Eğitim durumuna ilişkin belge (En az teknik meslek lisesi mezunu olmak gerekmektedir)
- Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliği veya Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”
- Bir adet vesikalık fotoğraf

Yukarıdaki belgelerin anılan tarihe kadar Büyükelçiliğimizin “Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresine posta ile veya elden iletilmesi uygun olacaktır.
Konuya ilişkin olarak Büyükelçiliğimizin (030) 275 85 331 veya 275 85 313 numaralı telefonlarından bilgi alınması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Berlin Büyükelçiliği