Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Berlin Büyükelçiliği'ne “sözleşmeli Editör” Alımı Duyurusu , 20.06.2014

T.C. Berlin Büyükeçiliğimizde sözleşmeli personel olarak görevlendirilmek üzere bir Editör alınması öngörülmektedir. 

Editörün görev tanımı özetle şöyledir:

- Metin kurgulamak ve yazmak, yazılmış metinleri inceleyerek gerektiği takdirde, gerekçelerini ortaya koyarak yazım niteliği bakımından geliştirmek ve zenginleştirmek, 

- İzlediği konferans, sempozyum, basın toplantısı gibi etkinlikler konusunda rapor hazırlamak,

- Büyükelçiliğin günlük çalışma düzeninin gerektirdiği dillerde (İngilizce, Almanca ve Türkçe) her türlü metin hazırlama ve sözkonusu dillerde düzenlenen toplantıları izleyerek rapor haline getirmek,

- Yukarıda belirtilen diller arasında çeviriler yapmak,

- Sözkonusu dillerde Nota ve mektup yazmak,

- Yazılmış olan metinlerin okuyucu veya dinleyici üzerinde arzu edilen etkiyibırakmasına yönelik inceleme yapmak ve bu çerçevede öneriler sunmak, 

- Bu kapsamdaki metinlerde yazım hatası, cümle düşüklüğü olup olmadığını belirlemek, varsa gerekli düzeltmeleri yapmak, 

- Gerektiği takdirde, yukarıdaki dillerdeki TV ve radyo programlarını izleyerek, basılı eserleri okuyarak rapor hazırlamak,

- Yerel basını ve gerekirse basın haberi çevirisi yapmak.


Adaylarda bulunması gereken nitelikler şunlardır:

- Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmek,

- Lisans düzeyinde (en az 4 yıl süreli) üniversite eğitimi almış olmak,

- Türk vatandaşı erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

- 41 yaşından gün almamış olmak,

- Almanya’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak,

- Kamu Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak, 

- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge istihdamı sözkonusu olabilecek adaylardan istenecektir),


İlgilenen adayların aşağıdaki belgelerle 4 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar Büyükelçiliğimize başvurmaları gerekmektedir:


- Özgeçmiş, 

- Türk uyruklular için nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri,- Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya yapmış sayıldığına ilişkin belge,

- Üniversite diplomasının örneği (Türk uyruklu adaylar için lise veya üniversite diplomasından biri için alınmış “denklik belgesi”),

- Yukarıdaki görev tanımı ile bağlantılı olarak iş deneyimi bulunanlar için referans belgesi,

- Bir adet renkli vesikalık fotoğraf.


Yukarıdaki belgelerin anılan tarihe kadar Berlin Büyükelçiliğimizin “Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresine posta ile veya elden iletilmesi uygun olacaktır.


Konuya ilişkin olarak Büyükelçiliğimizin (030) 275 85 331 veya 275 85 313 numaralı telefonlarından bilgi alınması mümkündür.


Saygıyla duyurulur.