Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

5510 Sayılı Kanunun 4/1 (c ) Maddesi Kapsamında Sayılan Sigortalıların Öğrenim Amacıyla Almanya’da Bulunan Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Almanya’daki Sağlık Sigortası Hizmetlerinden Faydalanmalarına Ilişkin Duyuru , 20.12.2012

5510 sayılı Kanunun 4/1 (c ) maddesi  kapsamında sayılan sigortalıların öğrenim amacıyla Almanya’da bulunan bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin Almanya’daki  sağlık sigortası hizmetlerinden faydalanmalarına ilişkin duyuru

 

 

Türkiye ile Almanya arasında mevcut Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, Türkiye’den gelen öğrencilere yönelik olarak yeni bir uygulama başlatılmıştır.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanun’un 4/1 ( c ) maddesi  kapsamında sayılan sigortalıların öğrenim amacıyla (ilk ve ortaöğrenim ile yükseköğrenim dahil) Almanya’da bulunan bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine A/T 11 formu düzenlenebilecektir.  Böylelikle, bu durumdaki öğrenciler Almanya’daki sağlık sigortası uygulamalarından faydalanabileceklerdir.


Yeni uygulama kapsamında, sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amacıyla Almanya’da bulunmaları halinde, öğrenim süresince her sömestr için ayrı ayrı olmak üzere en fazla sömestr süresi kadar A/T 11 formu düzenlenecektir.

Sözkonusu formüler düzenlenirken, ilgililerin öğrenim gördükleri okulların durumu araştırılacaktır. Buna göre; öğrenim görülen okul, ilk ve ortaöğretim düzeyinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından okulun denkliği, yükseköğrenim ise Yükseköğrenim Kurulu’ndan okulun tanınıp tanınmadığı araştırılacak, olumlu cevap alınması halinde formüler düzenlenecektir.

Erasmus veya diğer öğrenci değişim programları kapsamında öğrenim amaçlı alarak Almanya’ya gidecekler için bu araştırma yapılmayacaktır.


Uygulamadan yararlanmak için sigortalı veya emekli olan ebeveynin bağlı olduğu SGK İl Müdürlüğü ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Başkonsolosluğumuz Çalışma ve Güvenlik Ataşeliği ile temas edilmesi (14:00-15:00 saatleri arasında tel: 0 2233 97 96 90)  mümkündür.