Türkiye Cumhuriyeti

Köln Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Şubat-2012 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu , 27.01.2012


1. Şubat 2012 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2012 er celbi 1. grupta sevke tabi yükümlülerin 21-24 Şubat 2012, 2. grupta sevke tabi olanların 03-05 Nisan 2012 tarihleri arasında sevkleri yapılacaktır.

3. Şubat 2012 er celp döneminde
    A. 1992 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Şubat 2012 olanlar,
    B. Celp dönemi Şubat 2012 olmadığı halde, Şubat 2012 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,
    C. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden, Şubat 2012 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

4. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eğitim merkezlerini 03 Şubat 2012 tarihinden itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

5. Şubat 2012 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 03 Şubat 2012 tarihinden itibaren Askerlik Şubelerinde ilan edilecektir.

6. Yükümlüler sevk işlemlerini yaptırmak için; nüfus cüzdanları ile birlikte sevk tarihlerinden on gün öncesinden şubelerine başvurarak sevk evrakını alabileceklerdir.

7. Şubat 2012 er celbi 1. grupta sevke tabi olanlardan 24 Şubat 2012 dahil, 2. grupta sevke tabi olanlardan 05 Nisan 2012 dahil tarihlerine kadar askerlik şubelerine müracaat ederek, sevk işlemlerini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde, kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik kanunu'nun 89. Maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

8. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde ve TRT Teletekst sayfalarında yer almaktadır.
 
9. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.


                                                                                            Levent ERŞEN
                                                                                            Personel Albay
                                                                                            ASAL D.Er İşl. Şb.Md.