EVLENME İŞLEMLERİ, 1.10.2020

Evlilik işlemleri Başkonsolosluğumuzca 4721 sayılı Medeni Kanununda yer alan Evlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirilmektedir.

- Evlenme yaşı hem kadınlarda hem de erkeklerde 18’dir.

- Anne ve babanın izniyle 17 yaşında da evlenmek mümkündür.

- 17 yaşından önce evlenmek için mahkeme kararı gereklidir.

-Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadınlar ise eşlerinin soyadını almak zorundadır. Ancak, Türk vatandaşı kadın eşinin soyadı önünde kızlık soyadını kullanabilir. Bunun için kadının nikâh kıyılmadan önce memura bu isteğini yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Nikâh kıyıldıktan sonra böyle bir talep olması halinde, ilgili makamlarca değerlendirilmek üzere dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

- Medeni kanunumuz aynı cinsten olanların evlenmelerine (hayat birliği kurmalarına) olanak tanımadığından, bu tür talepler için evlenme ehliyet belgesi düzenlenemez, yabancı makamlar önünde böyle bir “hayat birliği” kurulduysa da Türk kütüğüne tescil edilemez.

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLİLİĞİN TÜRK KÜTÜĞÜNE TESCİLİ

Yerel makamlar önünde evlenen çiftlerden Türk vatandaşı olanın evliliğini nüfusa tescil ettirmesi için Başkonsolosluğumuza başvuruda bulunması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

1. Uluslararası evlenme kayıt belgesi (Internationale Heiratsurkunde -Formule B)

2. Çiftlerin nüfus cüzdanları / kimlik kartları

3. Eşlerden biri yabancı ise kimlik kartı veya pasaportu

4. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde
Uluslararası Doğum Belgesi' ne (Internationale Geburtsurkunde - Formule A) ihtiyaç duyulmaktadır.

Önemli Notlar

1. Evlilik bildiriminin kanunen bir ay içerisinde yapılması gerekmektedir.

2. Evlilik kaydı için eşlerden birinin gelmesi yeterlidir. Ancak, yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmak isteniyorsa Türk vatandaşı olan eşin şahsen gelmesi gerekmektedir.

3. Evlilik olayı Almanya dışında yabancı bir ülkede gerçekleştiyse, evliliğin kayıt altına alınabilmesi için o ülke ile Türkiye arasında uluslararası çok dilli evlilik kayıt belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşma bulunması gerekmektedir. İki ülke arasında anlaşma var ise uluslararası evlenme kayıt belgesi ile başvuruda bulunulabilir.

4. Türk vatandaşı kadının, eşinin soyadı önünde kızlık soyadını da kullanmak istemesi halinde bu talebini içeren dilekçe sunması gerekmektedir.

5. Türk kadın kesinleşmiş boşanma kararı tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenmişse iddet müddeti kaldırma kararının ibrazı zorunludur.

6. Evlilik tescilinden sonra T.C. kimlik kartı başvuruları için Nüfus Servisinden ayrıca randevu almanız önerilir.

BAŞKONSOLOSLUKTA EVLİLİK

Nikâh başvurusu için www.konsolosluk.gov.tr adresinden (Dış temsilcilikte evlilik başvurusu) randevu alınması gerekmektedir.

Çiftlerin ikisinin de yalnız Türk vatandaşı olması halinde nikâh akdi Başkonsolosluğumuzda gerçekleştirilebilmektedir.

Çifte vatandaşların ve yabancı uyrukluyla evlenen vatandaşlarımızın nikâhları Başkonsolosluğumuzda kıyılamamaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımızın yabancı makamlar tarafından gerçekleştirilen evlilikleri Başkonsolosluğumuza başvurulması halinde nüfus kütüklerine tescil edilmektedir.

Gerekli belgeler:

1. Nüfus cüzdanları ve pasaportlar

2. Çiftlerden her biri için Alman makamlarından (Einwohnermeldeamt) alınacak güncel adresleri yanında güncel medeni durumlarını
(Familienstand) da gösteren yeni tarihli (aktuel) Kapsamlı İkamet Belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung)

3. Varsa boşanma kararları, boşanma kararı yabancı mahkemece alınmış ve Türkiye’de yetkili mahkeme tarafından tanınmışsa, Türk mahkemesinin tanıma kararı, boşanma yeni yasaya göre Başkonsolosluklar ya da Türkiye’de il nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilmişse yabancı mahkeme kararı yeterlidir. Boşanan ya da eşinin ölümüyle dul kalan kadın için şart olan iddet müddeti (300 gün) geçmemişse “iddet müddetinin kalktığını” gösterir mahkeme kararı.

4. Taraflardan daha önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı

5. Çiftlerden her biri için evlenmelerinde akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını, bulaşıcı hastalıklarının bulunmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu.

6. 4’er adet fotoğraf

7. Eşi vefat edenlerden “Ölüm Belgesi” (Sterbeurkunde) talep edilir.

Önemli Notlar

1. Çiftlerden her ikisinin de Türk uyruklu olmaları ve başvuruda şahsen
bulunmaları gerekmektedir.

2. Başkonsoloslukta kıyılacak nikâh sırasında kadın ve erkek için birer nikâh şahidi kimlikleriyle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Şahitlerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Uluslararası Aile Cüzdanı Almanya’da resmi makamlar tarafından tanınmadığından Başkonsoloslukta kıyılan nikâh akdini müteakip taraflara Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formule B) verilmektedir. Uluslararası Aile Cüzdanı alınmak istenirse en erken bir gün sonra başvuruda bulunulabilir.

3. Kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin karar gerekmektedir.

4. Eşlerden boşanmış veya evliliği iptal edilmiş olan varsa, boşanma kararı veya evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar ya da bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği gerekmektedir.

5. Evlilik başvurusu için tarafların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. 17 yaşını dolduranlar anne ve baba muvafakatı, 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararıyla evlenebilirler.

6. Türk Medeni Kanununa göre “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.”

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE EVLİLİK (Evlenme Ehliyet Belgesi/Ehefähigkeitzeugnis)

Evlenecek her iki tarafında birlikte başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde Evlenme Ehliyet Belgesi düzenlenememektedir.

Başvuru için www.konsolosluk.gov.tr adresinden (Dış temsilcilikte evlilik başvurusu) randevu alınması gerekmektedir.

Yabancı makamlara evlilik başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarından talep edilen “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilmektedir.

Gerekli belgeler (Türk Vatandaşı):

1. Nüfus Cüzdanı / Kimlik kartı ve pasaport

2. Alman makamlarından (Einwohnermeldeamt) alınacak güncel adresleri yanında güncel medeni durumlarını
(Familienstand) da gösteren yeni tarihli (aktuel) Kapsamlı İkamet Belgeleri (Erweiterte Meldebescheinigung)

3. Varsa boşanma kararları, boşanma kararı yabancı mahkemece alınmış ve Türkiye’de yetkili mahkeme tarafından tanınmışsa, Türk mahkemesinin tanıma kararı, boşanma yeni yasaya göre Başkonsolosluklar ya da Türkiye’de il nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilmişse yabancı mahkeme kararı yeterlidir. Yabancı uyruklunun Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburtsurkunde - Formule A)

4. 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Eşi vefat edenlerden ‘’Ölüm Belgesi’’ (Sterbeurkunde) talep edilir.

Gerekli Belgeler (Yabancı Uyruklu):

1. Pasaport veya kimlik (Personalausweis)

2. Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburstsurkunde – Formule A)

3. İkamet Belgesi (Erweiterte Meldebescheinigung) Einwohnermeldeamt’tan alınacak bu belgede kişinin güncel adresi yanında güncel medeni durumunun (Familienstand) da yazması ve belgenin yeni tarihli olması gerekmektedir. Medeni hal bilgisi kayıtlı olmayan ikamet belgesi ile işlem yapılmaz.

4. Boşanma varsa Mahkeme kararı (Karar üzerinde kesinleşme tarihinin muhakkak bulunması gerekir)

5. Eşi vefat edenlerden ölüm belgesi (Sterbeurkunde)

6. 2 adet vesikalık fotoğraf

7. Alman vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlığı olanların varsa Türk nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı

Önemli Notlar

1. Evlilik başvurusu için tarafların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 17 yaşını dolduranlar anne ve baba muvafakatı, 16 yaşını dolduranlar ise mahkeme kararıyla evlenebilirler.

2. Türk vatandaşı kadın daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin kararın başvuruda bulundurulması zorunludur.

3. Müracaat çiftlerin şahsen başvurusu ile yapılır.
Çiftlerden biri yabancı uyruklu olsa dahi Başkonsolosluğumuza gelmesi gerekir.

4. Alman makamları önünde evlenen vatandaşlarımız 30 gün içinde evliliklerini Başkonsolosluğumuza bildirmekle yükümlüdürler. Bunun için Alman Evlilik Dairesinden (Standesamt) alacakları Uluslararası Evlenme Belgesini (Internationale Heiratsurkunde - Formule B) Başkonsolosluğumuza getirmeleri gerekmektedir.

ULUSLARARASI EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ / FORMULE B

Türkiye’de veya Türk Dış Temsilciliklerimizde evlenen çiftlerden birinin kimliği ile başvurması halinde Başkonsolosluğumuzca Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Formule B) düzenlenebilmektedir.


Gerekli belgeler:

1.Nüfus Cüzdanı /Kimlik kartı ve pasaport

2.Evlenme Cüzdanı

Önemli Notlar

Evliliğin boşanma ile bitmesi durumunda boşanma kararı ve eski eşin kimlik bilgilerinin (T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri) Başkonsolosluğumuza getirilmesi gerekmektedir.

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contactinternet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)