ASKERLİK İŞLEMLERİ, 16.2.2021

Tüm askerlik işlemlerinin kişinin bağlı bulunduğu Başkonsoloslukta yapılmaktadır.

Dövizle Askerlik İşlemleri 26 Haziran 2019 tarih ve 7179 sayılı Asker Alma Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.

7179 Sayılı Asker Alma Kanununa göre dövizle askerlik hizmetinden; Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunanlardan, Türkiye'de geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl (1095) gün fiilen bulunmuş olanlar yararlanabilirler.

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan Kanun'da belirtilen esaslar dâhilinde dövizle askerlik başvuruları işleme tabi tutulacaktır.

26.06.2019 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren 7179 Sayılı Askerlik Kanununa Göre Yeni Dövizle Askerlik İşlemleri İle İlgili Başvuru Öncesi Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler:

1. Yükümlülere Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiş olup, öncelikle uzaktan eğitim portalına erişim adresi olan

https://dovizle.msb.gov.tr
üzerinden sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

2. Ana sayfa ekranında ‘’Yeni Hesap’’ butonu seçilerek açılan penceredeki form doldurulacak ve sisteme T.C. kimlik numarası ile şifre kaydı yapılarak giriş sağlanacaktır.

3. Portala giriş yapılmasını müteakip uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamı takip edilecek ve her bir içerik sonunda yöneltilen sorular yükümlüler tarafından doğru olarak cevaplanacaktır.

4. Bahsekonu uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlüler, 4.402,27 AvroDövizle Askerlik hizmet bedeli + 36,73 Avro banka transfer ücreti + 5 Avro posta ücreti olmak üzere toplam 4.444,00 Avro Başkonsolosluğumuz kasasına peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitlendirme mümkün değildir.

( DÖVİZ ÖDEME MİKTARI , HER YILIN 1. VE 7. AYININ BAŞINDA DEĞİŞMEKTEDİR. )

5. Uzaktan eğitimi başarıyla tamamlayanlar ve Başkonsolosluğumuzca da uzaktan eğitim aldıkları anlaşılanların; başvurularına esas teşkil edecek aşağıda belirtilen diğer evrak ve belgeler ile internet üzerinden (www.konsolosluk.gov.tr) Askerlik Servisinden alınacak randevu günü ve saatinde ilgili Başkonsolosluğumuza şahsen gelmeleri yeterlidir.

Türk ve Alman Çifte Vatandaşlığı Olanlar İçin Dövizle Başvuru Esnasında Sunulacak Gerekli Belgeler:

1) Türk nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2)Alman kimlik kartı (Personelausweis)

3)2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

4) Almanya’da toplam 3 yıl ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi. (erweitertemelde bescheinigung)

İşçi Statüsünde Olanlar (Oturma / Çalışma İzin Kartı Olanlar) İçin Dövizle Başvuru Esnasında Sunulacak Gerekli Belgeler:

1. Pasaport

2. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

3. Almanya oturum ve çalışma izni(Aufenhaltstitel/Niederlassungserlaubnis)

4. 2 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

5. Süreli ikamet izni olanlar için, yeni tarihli ikamet belgesi.
(erweitertemelde bescheinigung)

6. Çalışanların çalıştığı iş yerinden alacakları güncel çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung-
iş yerinden alınan işe başlama tarihini gösterir bir belge) veya son maaş bordrosu.

Önemli Notlar

1. Tüm belgelerin orijinal nüshasının getirilmesi gerekmekte olup, elektronik ortamda hazırlanmış belgelerin ıslak imza ya da kaşeli olması gerekmektedir.

2. Çift uyruklu yükümlülerin vatandaşlık bildirimlerini askerlik işlemleri başvurusu öncesi (Başkonsolosluğumuz aracılığı ile) yapmış olmaları gerekmekte olup, henüz çok vatandaşlık bildirimlerini yapmamış olanların dövizle askerlik başvurusu öncesinde çifte vatandaşlık bildirimi için de randevu alıp başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu işlem için, belediyeden alınacak, çifte vatandaşlığın kazanıldığı tarihi gösterir vatandaşlık belgesi yeterlidir (Örn:Einbürgerungsurkunde).

Doğumla Alman vatandaşı olanlar için bunu gösteren Belediyeden alınacak olan Alman vatandaşlık yasasının 4.ncü maddesi 3.ncü paragrafına istinaden verilen doğum belgesi (Auszug aus dem Geburtenregister."Das Kind hat nach $ 4 Abs. 3 StaG die Deutsche Staatsangehörigkeit erworben" ibaresini içermeli). (Bu belgenin örneği vatandaşlık servisimizden temin edilebilir.)

İŞÇİLERİN ASKERLİK ERTELEMESİ (35 Yaş Sonuna Kadar)

Askerlik ertelemesi, yükümlülerin 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yapılmaktadır.

Gerekli Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

2. Pasaport

3. Oturma izni (Aufenthaltstitel)

4. Varsa çalışma izni

5. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (İkinci ve daha sonraki ertelemeler için gerekmez)

ÇOK VATANDAŞLIĞI OLANLARIN ASKERLİK ERTELEMESİ (35 Yaş Sonuna Kadar)

Gerekli Belgeler:

Almanya’da doğanlar için:

1. 31.12.1999’ dan önce doğanların Almanya vatandaşlık belgeleri / Einbürgerunsurkunde. 01.01.2000’den sonra doğanlar doğum kayıt belgesi, yani doğuştan Alman vatandaşı olduklarını gösteren resmi belge (Geburtenregister)

2. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

3. Alman kimlik kartı (Personalausweis)

4. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

5.Doğum belgesi (Geburtsurkunde)

Almanya dışında doğanlar için:

1. Almanya vatandaşlık belgesi / Einbürgerungsurkunde

2. Detaylı ikametgâh belgesi / Erweiterte meldebescheinugung

3. Nüfus cüzdanı / kimlik kartı

4. Alman kimlik kartı / Personalausweis

5. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

Önemli Notlar

1. Başvurular şahsen ve orijinal belgelerle yapılmalıdır.

2. Yukarıdaki belgelerin hiçbirinin tercümesi gerekmemektedir.

3. 31.12.1999 tarih öncesinde doğanlar yabancı ülke vatandaşlığı doğumla kazandıysa, doğum belgesi (Geburtsurkunde) ve başvuranın doğumunda yabancı ülke vatandaşı olan ebeveynin vatandaşlığa alınma belgesinin (Einbürgerungsurkunde) ibrazı gerekir.

4.Çok vatandaşlığı olan ve askerlik ertelemesi için başvuruda bulunmak isteyen yükümlülerin, öncelikle, gerekli belgelerle birlikte vatandaşlık servisimize başvurmaları ve Alman vatandaşı olduklarını nüfus kütüklerine tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Çok vatandaşlık bildirimi için gerekli belgeler hakkında bilgi almak üzere
konsulat.koeln@mfa.gov.tr
adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çok vatandaşlığı olup, bunu nüfus kütüğüne tescil ettirmeyen vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri yapılamamaktadır.

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Çifte vatandaşlığı olan ve öğrenciliği devam edenlerin askerlik işlemlerinde, çifte vatandaşların askerlik erteleme işlemleri için gereken belgeler (yukarıda belirtilen) ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Yalnız Türk vatandaşlığı olan ve öğrenciliği devam eden vatandaşlarımızın ise askerlik erteleme işlemleri için Başkonsolosluğumuz bünyesindeki Eğitim Ataşeliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Ataşeliği’nde Yapılacak Askerlik İşlemi için Gerekli Belgeler:

Yüksek Öğretim ve Dil Okulu Öğrencileri için:

1. Lise diploması veya mezuniyet belgesi

2. Yeni öğretim yılına ait öğrenci belgesi

3. Türk nüfus cüzdanı/kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi (1 adet)

4. 2 adet fotoğraf

5. Form başvuru dilekçesi (Ataşelikten temin edilebilir)

6. 3 adet Ek-A formunun doldurulması (Ataşelikten temin edilebilir)

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri için:

1. En son mezun oldukları okuldan alınan diploma veya çıkış belgesi

2. Üniversitenin kayıt kabul belgesi (Akseptans) veya yeni öğretim yılına ait öğrenci belgesi

3. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi

4. Türk nüfus cüzdanı/kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisi (2 adet)

5. 2 adet fotoğraf

6. Form başvuru dilekçesi (Ataşelikten temin edilebilir)

T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği:

Telefon: 02233 - 72234

e-Posta : koln@meb.gov.tr

Faks : 02233 - 791485

Adres : Luxemburger Str.285, 50354 Hürth

ASKERLİK MUAFİYETİ

Gerekli Belgeler:

1. Son yoklama formu (Başkonsolosluğumuzdan temin edilmesi gerekmektedir)

-Resmi sağlık kuruluşuna (hastaneye) bağlı 2 doktor tarafından imzalanmış detaylı rapor.

- Raporda, muayene ve tetkik yapan klinik ve laboratuvarların tanıları, bulguları, kararları, ilgili tabiplerin kimlikleri ve imzaları bulunacaktır.

- Raporların yeminli tercüman tarafından yapılmış 2 şer adet Türkçe tercümesi

3. Hastalık açık ve belirgin ise, bunu belirten önden ve yandan çekilmiş fotoğraf.

4. Nüfus cüzdanı.

5. 3 adet fotoğraf.

Önemli Notlar

1. Başkonsolosluğumuza ibraz edilecek evrak yükümlünün sağlık durumuna göre diğer aile fertleri tarafından da ibraz edilebilmektedir.

2. İbraz edilen muafiyet evrakı Sağlık Dairesi Başkanlığı’na Başkonsolosluğumuz tarafından iletilmesi ve ilgili dairenin dosya incelemesini müteakip alınan karar en erken 4 ila 6 aydan itibaren başvuru sahibine posta yolu ile bildirilir.

3. Sağlık dairesi tarafından dosya incelemesi neticesinde sağlık sorunu hakkında kesin karar verilemeyen dosyalar ile ilgili yükümlülerin yurda dönüşlerinde ‘’hakkında kesin karar verilmek üzere, yükümlünün yurtiçinde bir askeri hastanede muayene edilmesi uygundur’’ kararıyla Türkiye’ye davet edilirler.

ALMANYA'DA YAPILAN ASKERLİK HİZMETİNİN SAYDIRILMASI

Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin Almanya’da yapmış oldukları zorunlu askerlik hizmetinden dolayı Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları işlemine 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir.

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contactinternet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)