YABANCI ÜLKE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİNE YAPILACAK NOTERLİK İŞLEMLER , 1.10.2020

Dış Temsilciliklerimizde yabancı tüzel kişilerin noterlik işlemlerinin yapılması mümkün değildir. (TNB Türkiye Noterler Birliği’nin 28 Ağustos 2016 tarih ve 24 sayılı Genelgesinin 7-20. Maddesi).

Yabancı gerçek kişilerin ülkemizdeki iş ve işlemleri için Dış Temsilciliklerimizde düzenlettireceği noterlik işlemi aşağıdaki hususlarla sınırlı tutulmuştur.

-Düzenleme şeklinde yapılması gereken tapu dairesinde kullanılacak taşınmaz mallar ile ilgili vekâletnameler. (miras intikal, taşınmaz alım, taşınmaz satış, ipotek, inşaat vs.)

- Düzenleme şeklinde yapılması gereken tapu dairesinde kullanılacak muvafakatname, taahhütname, miras taksim sözleşmesi ve diğer noterlik işlemlerine ilişkin belgeler.

Dış Temsilciliklerimize gelen yabancı gerçek kişilerin, Noterler Kanunu’nun 89uncu maddesi uyarıca tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşmeler ve vekâletnameler ile diğer kanunlarda öngörülen düzenleme şeklinde yapılması zorunlu kılınmış işlemler haricindeki noterlik işlemlerininyerel noterliklerde yapılması gerekmektedir.

Yurtdışındaki yerel noterlerde düzenlenlettirilecek vekâletnamelerin ve benzeri belgelerin usulüne uygun tasdik edildikten sonra noterin kayıtlı bulunduğu yerdeki yetkili mahkeme (Landgericht, Amtsgericht) tarafından Apostille edilmesini müteabiken Türkçe’ye tercümeedilmesi halinde ülkemizde kullanılabilecektir.

Tercümeyi Türkiye’de yeminli bir tercümana tercüme ettireceğiniz gibi Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli bir tercümana da yaptırabilirsiniz. Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli bir tercümana tercüme ettirmeniz hâlinde yapılan tercümeyi Başkonsolosluğumuzda onaylattırmanız gerekmektedir.

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contactinternet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)