NOTERLİK İŞLEMLERİ, 1.10.2020

Başvuru sırasında gerekli belgeler:

1. Kimlik tespiti yapılması ve tanzim ettirilecek vekaletnameye/noterlik işlemine ilişkin evraka eklenmek üzere aşağıdaki belgelerden biri ile başvurulması şarttır.

- Türk vatandaşları için T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, T.C. Pasaportu

- Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar için Mavi Kart (Eski tip pembe/mavi kartı bulunanların veya mavi kartı olmayanların öncelikle mavi kart yeniletmeleri/düzenletmeleri gerekmektedir. Bunun için ayrıca vatandaşlık bölümünden randevu alınmalıdır.)

- Alman vatandaşları için Alman kimlik kartı veya pasaportu ile Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli bir tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (Bu husus diğer ülke vatandaşları için de geçerlidir.)

Dış Temsilciliklerimizde yabancı tüzel kişilerin noterlik işlemlerinin yapılması mümkün değildir. (TNB Türkiye Noterler Birliği’nin 28 Ağustos 2016 tarih ve 24 sayılı Genelgesinin 7-20. Maddesi).

Dış Temsilciliklerimize gelen yabancı gerçek kişilerin, Noterler Kanunu’nun 89uncu maddesi uyarıca tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşmeler ve vekâletnameler ile diğer kanunlarda öngörülen düzenleme şeklinde yapılması zorunlu kılınmış işlemler haricindeki noterlik işlemlerininyerel noterliklerde yapılması gerekmektedir.

- Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi, boşanma davaları ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler için düzenlenecek vekaletnameler için sadece T.C. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile başvurulması zorunludur.

2. Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, veraset ilamı, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi, boşanma davaları ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler için düzenlenecek vekaletnameler için son 6 ayda çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.

- Diğer yandan, fotoğraf konulması şart olmayan vekaletnameler için de, Türkiye’deki makamlar tarafından fotoğraf istenilmesi halinde vatandaşın talebi üzerine fotoğraf yapıştırılabilir.

3. Vekil tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri (Adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı, doğum tarihi ve yeri)

Ayrıca, Dava/Avukat Vekaletnamesi İçin: Avukatın adı-soyadı, bağlı bulunduğu baro adı, baro sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası ve adresi

Gayrimenkul Satışı, İnşaatı İçin: Gayrimenkulün tapu bilgilerinin

Motorlu Araç Satışı İçin: Aracın ruhsat bilgilerinin

Banka İşlemleri İçin: Banka hesap bilgilerinin sunulması gerekmektedir.

-Vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise, işlem yaptırmaya, https://www.konsolosluk.gov.tr/TranslatorSearch/Index adresi üzerinden listelerine ulaşılabilecek, temsilciliğimizde kayıtlı yeminli bir tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir.

- Reşit olmayan çocukları adına vekalet verecek kişilerin, çocuklarının nüfus cüzdanlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

- Okuma yazma bilmeyenlerin noterlik işlemleri için yanlarında akrabalık bağı bulunmayan okur yazar iki tanık ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

-65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gerekli görülmesi halinde resmi sağlık kuruluşundan alınacak güncel (24 saat geçerli) sağlık raporu istenebilir.

-Birden fazla kişinin aynı konuyla ilgili olan vekaletname talebi tek bir vekaletname işlemi olarak yapılabilmektedir. Ancak işlem yaptıracak her kişi için ayrı ayrı sistemden randevu alınması gerekmektedir.

-Vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azledilmesini isteyen vatandaşlar:
Yapılacak azilname işlemi için, azledilecek kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını, adresini ve iptal edilecek vekâletin
düzenlendiği noterliğin, tarihi ve yevmiye numarasını da belirtmek zorundadır.

Vekaletnamenin düzenlendiği noterlik, tarih ve yevmiye numarası bilinmediği/hatırlanamadığı durumlarda ise, ‘’
tarihini ve sayısını hatırlamadığım vekâletname ile’’ diye ekleme yapılarak azilname düzenlenebilir.

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contactinternet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)