YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TESCİLİ, 1.10.2020

- Başvuru için ‘’www.konsolosluk.gov.tr’’ adresindenNÜFUS başlığı altında “Yabancı Ülke Makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının Tescili” veNOTERLİK başlığı altında bulunan “Yeminli Tercüman İmza ve Mühür Tasdiki” alt başlığından randevu alarak Başkonsolosluğumuza gelmeniz gerekmektedir.

- Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular, tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır.

- Başvuru formu taraflarca veya yasal vekillerince mutlaka konsoloslukta yetkili memur önünde imzalanmalıdır.

- Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. İki taraf da başvuruyu, dosyanın açıldığı temsilcilikte tamamlamak zorundadır, işlemlerin başka bir temsilcilikte tamamlanması mümkün değildir.

- Ayrı ayrı müracaat eden ancak doksan günlük süresi dolduğundan başvurusu reddedilen tarafların tekrar müracaat etmek istemeleri halinde konsolosluğa aynı anda birlikte gelmesi gerekmektedir.

- Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde başvuru esnasında tercüman bulundurulması gerekmektedir.

- Taraflardan birinin ölmüş olması durumunda, ölen kişinin kanuni yakını akrabalık bağını gösteren belge ve kimlik ile başvuruda bulunabilir.

( Kanuni yakın Türk vatandaşı ise nüfus kayıt örneği yabancı uyruklular için ise vatandaş oldukları ülke makamlarınca düzenlemiş ve usulüne uygun onaylanmış ve tasdik edilmiş belge)

- Herhangi bir dış temsilcilikte yahut nüfus müdürlüğünde başvuru dosyası bulunanların, mevcut başvuruları tamamlanmadan, başka bir temsilcilikte yeni bir başvuru başlatması mümkün değildir.

- Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış bulunan yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlanır. Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok uyrukluğun aile kütüklerine tescilinin yapılmamış olması halinde başvuru reddedilir.

Bu nedenle, ikinci bir ülke vatandaşlığına sahip kişilerin öncelikle, çok vatandaşlık durumlarını nüfus kütüklerine tescil ettirmeleri gerekmektedir. Bu işleme ilişkin ayrıntılı bilgiye, “Vatandaşlık İşlemleri” başlığı altındaki notlardan ulaşılabilir.

- Dış temsilciliklere yapılan başvurularda, yalnızca boşanma kararının nüfus kütüğüne tescili yapılmaktadır. Kararın içindeki velayet, nafaka gibi diğer konulara dair hiçbir işlem yapılmamakta olup, bu kapsamdaki konular için yetkili T.C. mahkemeleri nezdinde ayrıca dava açılmalıdır.

- Evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve nüfusa henüz kaydedilmemiş 18 yaşından küçük çocuk varsa, başvurudan önce Türk vatandaşı olan anne veya baba tarafından nüfusa kaydı yaptırılmalıdır. (www.konsolosluk.gov.tr adresine girerek Doğum servisinden “Doğum tescili” randevusu alınız ve uluslararası doğum belgesini yanınızda getiriniz (internationale Geburtsurkunde / Formule A).

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış, kesinleşmiş adli veya idari makam kararının Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış aslı ve noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

2. İki tarafın da kimlik kartı veya pasaportunun aslı

3. Taraflardan biri Türk vatandaşı değil ise yabancı pasaportun ya da kimliğinin aslı ve noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve uluslararası doğum kayıt örneği (internationale Geburtsurkunde / Formule A).

5. Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı (vekâletname Alman makamlarından düzenlenmiş ise Apostil şerhi tatbik edilmesi, ayrıca Almanca olması halinde onaylı Türkçe tercümesi gerekmektedir.)

6. Tanıtılması istenilen kararla ilgili Türk mahkemelerince daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı varsa aslı veya noter onaylı fotokopisi.

7. Tanıtılması istenilen kararla ilgili Türk Mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk Mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair bir kararın bulunmadığı yönünde alınacak belge (Başvuru sırasında Başkonsolosluğumuzca temin edilecektir.).

8. Başvuru formu (İşlem esnasında Başkonsolosluğumuzca düzenlenecektir).

NOT:Sorularınızı http://koln.bk.mfa.gov.tr/Mission/Contact internet bağlantısındaki BİZE YAZIN sekmesi üzerinden iletebilirsiniz.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)