Başkonsolosluğumuz Otomat İhalesi Hakkında Duyuru

Köln Başkonsolosluğu 26.10.2018

D U Y U R U

Başkonsolosluğumuz kançılarya binasının konsolosluk bölümüne fotokopi, fotoğraf (fotokabin), yiyecek/içecek makineleri kurularak 2 (iki) yıl süreyle işletilmesi için teklif alınacaktır.

İhaleyi kazanan firmanın/şahsın mesai günlerinde saat 08:30 ila 16:30 arasında binada cihazlardan sorumlu olacak yeterli sayıda personel bulundurması ve fotokopi cihazı, meşrubat ve kahve otomatı ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen fotokabin kurması gerekmektedir:

- Üç değişik ebatta toplam 8 adet biyometrik fotoğrafı ( pasaport ve kimlik için 2 adet 5 x 6 cm; Alman oturum kartı için 1 adet 3,5 x 4,5 cm; noter, askerlik vs. gibi çeşitli işlemler için 5 adet vesikalık) tek bir karta basabilecek fotokabin;

- Fotoğrafların dijital yolla bilgisayarlara aktarılmasına imkan sağlayacak teknik özelliğe sahip fotokabin;

- Engelli kişilerin kullanabileceği özelliklere sahip fotokabin;

- En az 2 dilde (Türkçe, Almanca ) ayrı dil seçeneği bulunan fotokabin;

- Fotoğraf ebadı kameraya olan uzaklıktan etkilenmeyen fotokabin.

Yukarıda kayıtlı teknik özellikleri taşıyan cihazların bilgileri teklifle birlikte sunulmalıdır.

İlgili kişi veya firmaların 8 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar teslim edecekleri tekliflerinde aşağıdaki belgelerin/taahütlerin yer alması gerekmektedir:


- Otomatları işletecek kişi/firma sözleşmenin imzalanmasından sonra iki yıllık sözleşme bedelinin % 6’sı tutarında teminat ödemesi gerekmektedir. İşbu teminat sözleşme bitiminde herhangi bir borç sözkonusu olmadığı durumda ilgili firma ya da şahsa iade edilecektir.


- İhaleye katılacak kişi ve firmaların teklifleriyle beraber 20.000,- (yirmibin) Avro’ya kadar teminat tutarına ilişkin belgeyi (Bonitaets-, Finanzierungsnachweis) son başvuru tarihine kadar (8 Kasım 2018) sunmaları gerekmektedir.


- İhaleye katılacak kişi/firmaların ticari sicil kayıtlarına ilişkin (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug, IHK kaydı gibi) belgeyi, vergi mükellefi olarak kayıtlı olduklarını ve vergi borçlarının bulunmadığını gösteren bir yazıyı (Unbedenklichkeitsbescheinigung) son başvuru tarihine kadar (8 Kasım 2018) Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak firma temsilcilerinin ihaleye firmaları adına katılabileceklerini gösteren yetki belgesini (Vollmacht) ihale günü beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

- Sözleşmenin imzalanma tarihinde ilk ayın kirası peşin olarak ödenecek olup, diğer aylara ait kiralar takip eden ayın onbeşinci iş gününe kadar ödenmek zorundadır.

- İhale konusu makinelerin işletilmesinden elde edilecek gelir dolayısıyla Alman makamlarına ödenebilecek her türlü vergiler ihaleyi kazanan kişi/firma tarafından ödenecektir.

- Belirlenecek olan otomat birim fiyatlarının rayiç birim fiyatlarının üzerinde olmaması gerekmektedir. İdarenin onayı olmadan birim fiyatları artırılamayacaktır.

- En az üç yıldır fotokabin otomat işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiğini belgelemek ve referans belgesi ibraz etmek.

Sözkonusu otomatların işletmesi için yapılacak olan ihaleye ilişkin başvurular 8 Kasım 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yazılı olarak Başkonsolosluğumuza yapılmalıdır. Yukarıda kayıtlı şartları taşıyan başvuru sahiplerine ihale tarihini bildiren davetiye ayrıca gönderilecek ve anılan gün verdikleri fiyat teklifleri komisyon huzurunda açılarak değerlendirilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Barış Ceyhun Erciyes Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08:30 - 13:00 / 13:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Cuma günleri 09:00 – 15.00 arasında hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şifresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 08:30-13:00 arasındadır.
Evlenme ve Tebligat işlemleri, Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi Teslimatı için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2019 Yılbaşı Tatili
4.3.2019 Karnaval
19.4.2019 Paskalya Arifesi
22.4.2019 Paskalya
1.5.2019 İşçi bayramı
30.5.2019 Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
4.6.2019 Ramazan bayramı 1. Günü
10.6.2019 Küçük Paskalya
20.6.2019 Yortu Bayramı
3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2019 Dini Tatil
25.12.2019 Noel 1. Günü
26.12.2019 Noel 2. Günü