Başkonsolosluğumuz Otomat İhalesi Hakkında Duyuru

Köln Başkonsolosluğu 26.10.2018

D U Y U R U

Başkonsolosluğumuz kançılarya binasının konsolosluk bölümüne fotokopi, fotoğraf (fotokabin), yiyecek/içecek makineleri kurularak 2 (iki) yıl süreyle işletilmesi için teklif alınacaktır.

İhaleyi kazanan firmanın/şahsın mesai günlerinde saat 08:30 ila 16:30 arasında binada cihazlardan sorumlu olacak yeterli sayıda personel bulundurması ve fotokopi cihazı, meşrubat ve kahve otomatı ile aşağıda teknik özellikleri belirtilen fotokabin kurması gerekmektedir:

- Üç değişik ebatta toplam 8 adet biyometrik fotoğrafı ( pasaport ve kimlik için 2 adet 5 x 6 cm; Alman oturum kartı için 1 adet 3,5 x 4,5 cm; noter, askerlik vs. gibi çeşitli işlemler için 5 adet vesikalık) tek bir karta basabilecek fotokabin;

- Fotoğrafların dijital yolla bilgisayarlara aktarılmasına imkan sağlayacak teknik özelliğe sahip fotokabin;

- Engelli kişilerin kullanabileceği özelliklere sahip fotokabin;

- En az 2 dilde (Türkçe, Almanca ) ayrı dil seçeneği bulunan fotokabin;

- Fotoğraf ebadı kameraya olan uzaklıktan etkilenmeyen fotokabin.

Yukarıda kayıtlı teknik özellikleri taşıyan cihazların bilgileri teklifle birlikte sunulmalıdır.

İlgili kişi veya firmaların 8 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar teslim edecekleri tekliflerinde aşağıdaki belgelerin/taahütlerin yer alması gerekmektedir:


- Otomatları işletecek kişi/firma sözleşmenin imzalanmasından sonra iki yıllık sözleşme bedelinin % 6’sı tutarında teminat ödemesi gerekmektedir. İşbu teminat sözleşme bitiminde herhangi bir borç sözkonusu olmadığı durumda ilgili firma ya da şahsa iade edilecektir.


- İhaleye katılacak kişi ve firmaların teklifleriyle beraber 20.000,- (yirmibin) Avro’ya kadar teminat tutarına ilişkin belgeyi (Bonitaets-, Finanzierungsnachweis) son başvuru tarihine kadar (8 Kasım 2018) sunmaları gerekmektedir.


- İhaleye katılacak kişi/firmaların ticari sicil kayıtlarına ilişkin (Gewerbeschein, Handelsregisterauszug, IHK kaydı gibi) belgeyi, vergi mükellefi olarak kayıtlı olduklarını ve vergi borçlarının bulunmadığını gösteren bir yazıyı (Unbedenklichkeitsbescheinigung) son başvuru tarihine kadar (8 Kasım 2018) Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak firma temsilcilerinin ihaleye firmaları adına katılabileceklerini gösteren yetki belgesini (Vollmacht) ihale günü beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

- Sözleşmenin imzalanma tarihinde ilk ayın kirası peşin olarak ödenecek olup, diğer aylara ait kiralar takip eden ayın onbeşinci iş gününe kadar ödenmek zorundadır.

- İhale konusu makinelerin işletilmesinden elde edilecek gelir dolayısıyla Alman makamlarına ödenebilecek her türlü vergiler ihaleyi kazanan kişi/firma tarafından ödenecektir.

- Belirlenecek olan otomat birim fiyatlarının rayiç birim fiyatlarının üzerinde olmaması gerekmektedir. İdarenin onayı olmadan birim fiyatları artırılamayacaktır.

- En az üç yıldır fotokabin otomat işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiğini belgelemek ve referans belgesi ibraz etmek.

Sözkonusu otomatların işletmesi için yapılacak olan ihaleye ilişkin başvurular 8 Kasım 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yazılı olarak Başkonsolosluğumuza yapılmalıdır. Yukarıda kayıtlı şartları taşıyan başvuru sahiplerine ihale tarihini bildiren davetiye ayrıca gönderilecek ve anılan gün verdikleri fiyat teklifleri komisyon huzurunda açılarak değerlendirilecektir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevulu olarak (ADLİ KONULAR başlığı altından randevu alınabilir) hizmet vermektedir.
Kimlik Kartı Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 14:00-15:00 arasındadır.
Kimlik Kartı Teslimatı için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
24.2.2020 Karnaval
10.4.2020 Paskalya Arifesi
13.4.2020 Paskalya
1.5.2020 İşçi bayramı
21.5.2020 Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
1.6.2020 Küçük Paskalya
11.6.2020 Yortu Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 Noel 1. Günü
1.1.2021 Yılbaşı Tatili