T.c. Berlin Büyükelçiliği'ne “sözleşmeli Editör” Alımı Duyurusu

Köln Başkonsolosluğu 20.06.2014

T.C. Berlin Büyükeçiliğimizde sözleşmeli personel olarak görevlendirilmek üzere bir Editör alınması öngörülmektedir.

Editörün görev tanımı özetle şöyledir:

- Metin kurgulamak ve yazmak, yazılmış metinleri inceleyerek gerektiği takdirde, gerekçelerini ortaya koyarak yazım niteliği bakımından geliştirmek ve zenginleştirmek,

- İzlediğikonferans, sempozyum, basın toplantısı gibi etkinlikler konusunda rapor hazırlamak,

- Büyükelçiliğin günlük çalışma düzeninin gerektirdiği dillerde (İngilizce, Almanca ve Türkçe) her türlü metin hazırlama ve sözkonusu dillerde düzenlenen toplantıları izleyerek rapor haline getirmek,

- Yukarıda belirtilen diller arasında çeviriler yapmak,

- Sözkonusu dillerde Nota ve mektup yazmak,

- Yazılmış olan metinlerin okuyucu veya dinleyici üzerinde arzu edilen etkiyibırakmasına yönelik inceleme yapmak ve bu çerçevede öneriler sunmak,

- Bu kapsamdaki metinlerde yazım hatası, cümle düşüklüğü olup olmadığını belirlemek, varsa gerekli düzeltmeleri yapmak,

- Gerektiği takdirde, yukarıdaki dillerdeki TV ve radyo programlarını izleyerek, basılı eserleri okuyarak rapor hazırlamak,

- Yerel basını ve gerekirse basın haberi çevirisi yapmak.


Adaylarda bulunması gereken nitelikler şunlardır:

- Çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmek,

- Lisans düzeyinde (en az 4 yıl süreli) üniversite eğitimi almış olmak,

- Türk vatandaşı erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

- 41 yaşından gün almamış olmak,

- Almanya’da oturma ve çalışma iznine sahip olmak,

- Kamu Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak,

- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge istihdamı sözkonusu olabilecek adaylardan istenecektir),


İlgilenen adayların aşağıdaki belgelerle 4 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar Büyükelçiliğimize başvurmaları gerekmektedir:


- Özgeçmiş,

- Türk uyruklular için nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri,- Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya yapmış sayıldığına ilişkin belge,

- Üniversite diplomasının örneği (Türk uyruklu adaylar için lise veya üniversite diplomasından biri için alınmış “denklik belgesi”),

- Yukarıdaki görev tanımı ile bağlantılı olarak iş deneyimi bulunanlar için referans belgesi,

- Bir adet renkli vesikalık fotoğraf.


Yukarıdaki belgelerin anılan tarihe kadar Berlin Büyükelçiliğimizin “Tiergartenstrasse 19-21, 10785 Berlin” adresine posta ile veya elden iletilmesi uygun olacaktır.


Konuya ilişkin olarak Büyükelçiliğimizin (030) 275 85 331 veya 275 85 313 numaralı telefonlarından bilgi alınması mümkündür.


Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 15:00

Hukuk Danışmanı Perşembe günleri 12.00 – 16.00 saatleri arasında, Cuma günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında randevusuz olarak hizmet vermektedir.
Pasaport, Kimlik Kartı ve e-Devlet Şİfresi Teslimat saatleri : Hafta içi her gün 09:00-14:00 arasındadır.
Teslimat, Adres Beyanı ve Tebligat işlemi için randevuya gerek bulunmamaktadır.
Diğer işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 Paskalya
13.5.2021 Ramazan bayramı 1.Günü ve Hz. İsa'nın Göğe Yükselmesi
24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı 1. Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Azizler Yortusu
24.12.2021 Noel Arifesi (Yarım gün)
31.12.2021 Yılbaşı Arifesi (Yarım gün)